H.S.C. Toppers List

H.S.C. (Commerce)

Topper till today
Khan Eram Mohd. Rashid HAS SECURED HIGHEST MARKS 87.23%

Sr. No. Name Percentage Year of Passing
1 QURESHI TANIYA ABDUL SALAM 78.00 2018
2 SALMANI SHABNAM ANISULLAH 84.76 2017
3 TURKEY HUDA HASSAN 83.85 2016
4 KHAN ERAM MOHD. RASHID 87.23 2015
5 KHAN RESHMA IBRAHIM 79.53 2014
6 SHAIKH TEHSEEN HAIDER 76.50 2013
7 QURESHI TAHURA ABDUL SALAM 76.50 2013
8 ANSARI FARHEEN BANO MUSHTAQUE AHMAD 72.00 2012
9 RAVI UZMA FAROOQUE 74.67 2011
10 KHAN SHAMA FAZAL FAZLURREHMAN 74.67 2010
11 KHAN MUSARRAT JAHAN MOHAMMED AYYUB 74.83 2009
12 ANSARI FIRDOS MOHAMMED RAFIQUE 74.17 2008
13 KHAN ARSHEEN BANO FAROOQUE 81.67 2007
14 KAPADIA ARIF EBRAHIM 78.83 2006
15 QURESHI ABID SALIM 70.17 2005
16 KHAN SHAHNAWAZ AHMED RASHID ALI 73.50 2004
17 ANSARI FARHAT MOHD RAFIQUE 75.17 2003
18 SAMEERA AMANULLAH PATHAN 76.83 2002
19 MALIK FAHEEM SHAKEEL AHMED 74.67 2001
20 SAYED ZAHEER ABBAS RAHAT HUSAIN 70.33 2000
21 KHAN MANSOOR MUKHTAR 64.00 1999
22 MUNSHI ASLAM MURTUZA 66.66 1998
23 MIYAGUL SIKANDAR MUNAWAR SHAH 65.50 1997
24 BAPE ISA ASLAM  55.80 1996
25 BATT MANOJ KUMAR LAXMIKANT 55.80 1996
26 MANDAVKAR RUPALI DHOND 55.80 1996
27 SHAIKH SALIM SHAFIK 63.83 1995
28 SINGH RASHMI KUMARI VIJAY BAHADUR 64.16 1994
29 SAROLE ZULQARNAIN ABDUL REHMAN 63.50 1993
30 INAMDAR SAMEER AHMED 56.83 1992